ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Nationale stakingsaanzegging !

Gisterenavond hebben we samen met ACOD en VSOA, en conform het KB van 19 november 2019, een stakingsaanzegging voor alle Belgische gevangenissen ingediend. Het voorgenomen uur en datum van de staking : maandag 8 februari 2021 om 22u00.

Lees meer »

Wat met mutaties PBA ?

Wat mutaties betreft onderscheiden de aanvragen voor de graad van PBA zich van de andere graden.  Mutaties kunnen via de applicatie EpiMut worden ingediend. 

Lees meer »

Telewerkvergoeding

Als je functie het toelaat, is telewerk verplicht. Maar thuiswerk brengt extra kosten mee (elektriciteit, water, verwarming, schoonmaak,…) die gewoonlijk ten laste zijn van de werkgever.

Lees meer »

Gids "Federaal ambtenaar en ouder"

Het Netwerk Federale Diversiteit publiceert in samenwerking met de FOD BOSA een gids om (toekomstige) oudersdie bij de federale overheid werken te informeren over de maatregelen en mogelijkheden, in alle situaties en in alle fases van het ouderschap.

Lees meer »

e-comm : verlenging Rosettacontracten

Als je aangeworven bent met een startbaanovereenkomst (Rosettacontract) en je bent 26 jaar geworden in 2020, of je wordt 26 in 2021, kan je arbeidsovereenkomst verlengd worden.  Deze verlenging is echter beperkt tot de dag vóór je 27ste verjaardag en op voorwaarde dat die dag voor 31 december 2021 valt. Je moet ook een gunstige evaluatie ontvangen hebben.

Lees meer »