ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Hoge Veiligheid gaat sluiten

Op 15 oktober 2019 kregen we op een overleg met de overheid kurkdroog te horen dat de afdeling individuele bijzondere veiligheidsregimes (AIBV, of Hoge Veiligheid in de volksmond) gaat sluiten. De gedetineerden die er op dit ogenblik nog verblijven zullen binnenkort naar andere gevangenissen/afdelingen verhuizen.

Lees meer »

AIBV stevent op sluiting af

Naar aanleiding van de stakingsaanzegging aangaande de AIBV zaten we vandaag samen met de overheid.  Volgens diezelfde overheid staan de eisen té ver van het wettelijke kader en is een sereen debat voeren op dit ogenblik zo goed als onmogelijk. Men zal daarom de afdeling verder ontvolken, en vervolgens een time-out inlassen. Na deze sluiting zal men herbronnen en bekijken welke richting men uit wil/kan.

Lees meer »

Het brandt, maar er is geen bluswater

Begin deze week was er een spontane actie in Sint-Gillis, vandaag staan ze op straat in Antwerpen, en ondertussen is er een stakingsaanzegging in de gevangenis van Hasselt… Een bewogen weekje dus.

Lees meer »

Minister opnieuw in gebreke gesteld

Het wordt stilaan een traditie : opnieuw zien wij ons genoodzaakt om minister van Justitie Koen Geens in gebreke te stellen. Net zoals voorgaande jaren wordt het Ministerieel Besluit inzake personeelskledij niet nageleefd.

Lees meer »

Nationale stakingsaanzegging gevangenissen

De beloftes die werden gedaan tijdens de vorige legislatuur van minister Geens zijn amper nageleefd. Ondertussen is het personeelstekort zo drastisch en de werkdruk zodanig hoog dat de maat echt vol is. Een stakingsaanzegging werd ingediend voor 7 en 8 mei in alle gevangenissen van het land.

Lees meer »