ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Niet akkoord met overgangsmaatregelen mutatiecycli

Op 16 januari 2020 was er een informeel overleg tussen de vakbonden en de overheid in het kader van de problematiek rond de mutatiecycli PBA.  We hebben toen nota genomen van de problemen, en onze opmerkingen overgemaakt. Vooral het gebrek aan aanwervingen verstoort de vlotte werking van de mutatiecycli, maar dit is lang niet het enige criterium.

Lees meer »

Vrijdagstakingen februari 2020

ACV-CSC geeft aan haar leden de mogelijkheid om elke vrijdag van de maand februari samen een 24u-actie te doen. In de praktijk start de actie op donderdagavond 22u00, en eindigt ze op vrijdagavond 22u00.

Lees meer »

Twee brugdagen in 2020

De Ministerraad van 24 januari 2020 heeft een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2020 goedgekeurd.  Er werden 2 brugdagen voorgesteld :

Lees meer »

Voorstel op HOC kan niet bekoren

Vandaag was er opnieuw een overleg met de Minister betreffende de minimale dienstverlening.  Tijdens dit overleg deed de Minister een voorstel waar we ons niet kunnen in vinden.

Lees meer »

Woensdag opnieuw HOC

Vandaag werden de drie vakbonden, weliswaar apart, op het kabinet ontboden voor een informeel gesprek inzake de minimale dienstverlening.

Lees meer »