ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Premie pro rata bij 55+

In het kader van Protocol 340, punt 3e (mei 2009 en alleen voor akkoord getekend door ACV openbare diensten !) verscheen op 6 mei 2011 een KB van wijziging van het KB Verlof Voorafgaand aan het Pensioen in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer »