ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Eerste verjaardag

Vandaag is het dag op dag één jaar geleden dat we deze website in een nieuw kleedje lanceerden.  Ondertussen bestaat www.acv-gevangenissen.be net geen 20 jaar.

Lees meer »

Compensatie op 24 december

Wie als medewerker van de buitendiensten op vrijdag 24 december 2021 (tele)werkt, krijgt voor die dag een compensatie van 4 uur. Dat is naar analogie met de halve dag dienstvrijstelling voor het personeel van de centrale diensten van de FOD.

Lees meer »

Uitbetaling vergoeding kledij op 30/12

Op 30 december zal P&O Brussel overgaan tot de uitbetaling van een vergoeding voor niet-geleverde uniformkledij aan alle rechthebbenden die op 31 december 2020 in dienst waren. Voor het bepalen van de rechthebbenden ligt dus de personeelslijst van 31 december 2020 aan de basis.

Lees meer »

Opleidingen federale overheid

ACV Openbare Diensten organiseert in het voorjaar van 2022 opnieuw opleidingen voor het personeel van de federale overheid. Door de stijgende coronacijfers gaan onze opleidingen nog een tijdje online door via Microsoft Teams.Je kan een opleiding volgen voor postbak en SJT, voor abstract redeneren of voor de mondelinge test bij Selor.

Lees meer »

Brugdagen 2022

De Ministerraad van 10 december 2021 heeft een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2022 goedgekeurd.  Er werden drie brugdagen voorgesteld.

Lees meer »

Gevangenis Antwerpen zoekt 15 PBA's

De gevangenis van Antwerpen is op zoek naar 15 statutair penitentiair bewakingsassistenten (m/v/x).  Als penitentiair bewakingsassistent zorg je mee voor een menselijke en veilige omgeving voor gedetineerden, je collega’s en bezoekers.  Als eerste aanspreekpunt van de gedetineerden ben je een belangrijke schakel in een zinvolle detentie en een vlotte terugkeer naar de samenleving.

Lees meer »