ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Fedmail 3

Sedert 1 januari 2007 zijn er al verschillende omzendbrieven en koninklijke besluiten verschenen in het Staatsblad.

Lees meer »

Afwezigheden wegens ziekte

Het Koninklijk Besluit van 17 januari 2007 houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de controle van afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen en de omzendbrief van 13 februari 20071 waarin alles haarfijn aan de administraties en aan het personeel wordt uitgelegd, is ondertussen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2007. 

Lees meer »