ACV Openbare Diensten - gevangenissen

36u & 38u-rust bij ziekte

Blijkbaar verspreidt een bepaalde vakbond allerlei geruchten over het standpunt van het ACV openbare diensten inzake de 36- & 38- uren rusten bij ziekte.

Lees meer »

Fedmail 13

Met de huidige regeling voor de mobiliteit is het voor ambtenaren van de federale overheid al mogelijk een betrekking te bekleden en benoemd te worden in een andere federale overheidsdienst.

Lees meer »

Spilindex overschreden

Vanaf 1 oktober zijn de sociale uitkeringen met 2 % geïndexeerd.  Het gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de vier laatste maanden heeft immers het spilindexcijfer 104,14 overschreden.  

Lees meer »