ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Raad van Staat vernietigd benoeming DG

Op 8 juni 2021 heeft een arrest van de Raad van State de benoeming van Rudy Van De Voorde als Directeur-generaal van het DG Penitentiaire inrichtingen vernietigd.  Het arrest stelt dat zijn benoeming strijdig was met het wettelijk vereiste taalevenwicht binnen het directiecomité van de FOD Justitie.

Lees meer »

Binnenkort voorbereiding examen niveau B

Nog tot en met 15 juni 2021 kan je inschrijven voor het specifiek gedeelte van de vergelijkende selectie voor overgang naar het hoger niveau B.  Er zijn 150 vacatures voor technisch deskundigen - bewaking (NL of FR).

Lees meer »

Het project "nieuwe functies"...

Deze maand kreeg iedereen een mail van de Directeur-generaal in zijn bus waarin het project van twee nieuwe functies werd voorgesteld. De overheid wenst de organisatie van de penitentiaire diensten, en het statuut van het penitentiair personeel verder te hervormen.

Lees meer »

Selor kondigt nieuw examen PBA aan

Selor gaat opnieuw op zoek naar Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten.  Inschrijven voor het eerste deel (functiespecifieke screening) doe je uitsluitend via de website www.selor.be, en kan nog tot en met 26 november 2021.

Lees meer »