ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Federaal overheidspersoneel legt op 30 april het werk neer

De maat is vol voor de federale ambtenaren. Sinds de zomer van vorig jaar lanceren minister Vandeput en zijn partij de ene na de andere aanval op het federaal ambtenarenapparaat. De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlofregeling, interimarbeid wordt ingevoerd in de diensten en het ziektekrediet staat op de helling.

Lees meer »

Voorbereiding op examen PBA

Nog tot en met 12 april 2018 kan je via Selor inschrijven op het wervingsexamen voor Penitentiair Bewakingsassistent.  Er zijn vacatures voor Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, de Kempen en Brussel.

Lees meer »

Opnieuw wervingsexamen PBA

Selor gaat vanaf morgen opnieuw op zoek naar Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten.  Er zijn vacatures voor de regio’s Oost- en West-Vlaanderen, de Kempen, Antwerpen en Brussel.

Lees meer »

Minister wil ziektekrediet afschaffen !

Tijdens het begrotingsconclaaf van het afgelopen weekend heeft minister Vandeput (N-VA) doen beslissen dat het ziektekrediet voor federale ambtenaren wordt afgeschaft. Het ziektekrediet wordt vervangen door 30 dagen gewaarborgd loon per jaar. Na die 30 dagen vallen ambtenaren terug op 60% van het loon.

Lees meer »

Brugdagen 2018

Gisteren heeft het Comité B vergaderd en eindelijk kregen we van het kabinet van ambtenarenzaken te horen welke de brugdagen en vrijstellingen voor 2018 zijn. Wij hadden het onderwerp al een eerste keer in november 2017 aangekaart.

Lees meer »