ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Fedmail 11

De sector "Federaal, Gewesten en Gemeenschappen" heeft als jaarthema de situatie van de contractuelen in de openbare diensten gekozen.  Hiermee wordt bedoeld de manier van werven, de mogelijkheid om statutair te worden, loon- en arbeidsvoorwaarden en dergelijke.

Lees meer »

Extra voorbereiding examen niveau B

Binnenkort organiseert Selor het tweede deel van het bevorderingsexamen voor de overgang naar niveau B.  ACV-Openbare Diensten wil haar leden ook voor deze proef voorbereiden, en organiseert daarvoor, in samenwerking met Arabel vzw, een dagtraining.

Lees meer »

EnquĂȘte rond contractuele tewerkstelling (Merksplas)

Het federale team van ACV-Openbare Diensten stelt de contractuele ambtenaren in de federale openbare sector dit werkjaar centraal. Daarom ontwikkelde ze een enquĂȘte om de situatie van contractuele ambtenaren in kaart te brengen, en zo enkele programmapunten en eisen te kunnen opstellen.

Lees meer »