ACV Openbare Diensten - gevangenissen

CD&V wil privégevangenissen

CD&V wil de privésector inschakelen om het aantal cellen in twee tot drie jaar tijd te verhogen met 1.500.  De partij stuurt aan op een nieuw groot akkoord over Justitie, te vergelijken met het Octopusakkoord van 1998.

Lees meer »

Leuvenaars spreken met gedetineerden

Een dertigtal Leuvenaars heeft de afgelopen weken de uitzonderlijke kans gehad een diepgaand gesprek te voeren met een groep gedetineerden uit de twee Leuvense gevangenissen.  De bedoeling van het initiatief, dat de naam Kaffee Detinee meekreeg, was de gevoelens van angst en onveiligheid bespreekbaar te maken.  De organisatoren wilden bovendien een realistischer beeld bieden van de gevangenen.

Lees meer »

Akkoord met Marokko

De federale regering heeft in het Marokkaanse Marrakech een akkoord afgesloten dat het mogelijk maakt om bepaalde veroordeelden hun celstraf in het land van herkomst te laten uitzitten. 

Lees meer »