ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Gids "Federaal ambtenaar en ouder"

Het Netwerk Federale Diversiteit publiceert in samenwerking met de FOD BOSA een gids om (toekomstige) oudersdie bij de federale overheid werken te informeren over de maatregelen en mogelijkheden, in alle situaties en in alle fases van het ouderschap.

Lees meer »

e-comm : verlenging Rosettacontracten

Als je aangeworven bent met een startbaanovereenkomst (Rosettacontract) en je bent 26 jaar geworden in 2020, of je wordt 26 in 2021, kan je arbeidsovereenkomst verlengd worden.  Deze verlenging is echter beperkt tot de dag vóór je 27ste verjaardag en op voorwaarde dat die dag voor 31 december 2021 valt. Je moet ook een gunstige evaluatie ontvangen hebben.

Lees meer »

Mutatie-oefening medische graden

Het Actieplan van DG EPI verduidelijkt het kader van de medische graden, en laat ook toe om bijkomend personeel in deze graden aan te werven.  Voorafgaand aan deze statutaire aanwervingen wordt een mutatie-oefening georganiseerd, voor de medische graden Ergo, Opvoeder, Psy en PTD zorg.

Lees meer »

Jobstudenten kunnen gratis ACV-lid worden

Tijdens de coronacrisis springen veel jonge mensen bij in supermarkten en voedingszaken. Wist je dat jobstudenten gratis lid kunnen worden van het ACV ?  Zorg dat je een leuke werkervaring kan opdoen en check onze brochure op maat.

Lees meer »

Berekening pro rata voor aantal toelagen

Vanaf januari 2021 worden een aantal toelagen die voordien niet pro rata de wedde betaald werden, nu wel pro rata berekend.  Niet betaalde verloven en afwezigheden kunnen vanaf dan ook een impact hebben op de toelagen die een personeelslid ontvangt.

Lees meer »

Medisch dossier voortaan online raadpleegbaar

Vanaf vandaag stelt Empreva aan de werknemers van haar aangesloten organisaties een “Portaal Werknemer” voor. Zo kan het persoonlijke medische gezondheidsdossier rechtstreeks online geraadpleegd worden en heeft men toegang tot verschillende documenten en vragenlijsten.

Lees meer »