ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Moederschapsverlof

Omzendbrief 684 van 8 juli 2020 met de wijzigingen van het moederschapsverlof voor contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt is in het Belgisch Staatsblad van 13 juli gepubliceerd.

Lees meer »

Speedpedelecs

Sinds 1 juli 2020 wordt de speedpedelec op dezelfde manier behandeld als een fiets. Snelle elektrische fieters kunnen dus ook de kilometervergoeding krijgen zoals beschreven in de fietsvergoeding en in artikel 76 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2017, gewijzigd door de wet van 9 juni 2020 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2020).

Lees meer »

Aanpassing instructies

Gezien het met de Coronacijfers de laatste tijd flink de verkeerde kant uitgaat, heeft ACV Openbare Diensten de druk op onze overheid opgevoerd om de instructies aan te passen.

Lees meer »

Geslaagde actie in Brugge

De 24u-actie die sedert gisterenavond 22u00 in de gevangenis van Brugge loopt is een groot succes. Nagenoeg het voltallige personeel legde het werk neer.

Lees meer »