ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Uitkering thematische verloven omlaag !

Bij thematisch verlof in de vorm van een halftijdse of één vijfde prestatievermindering voor een werknemer van minstens 50 jaar, vermindert het bedrag van de uitkering in vergelijking met wat vóór 1 juni 2017 was bepaald.

Lees meer »

Voorbereiden op het examen niveau B

Onlangs kon je bij Selor inschrijven voor de generieke screening bevordering niveau B voor alle federale departementen. Deze testen zullen tussen 3 juli 2017 en 31 augustus 2017 plaatsvinden. De testsessies, waarvoor je zelf een datum kan prikken in Mijn Selor, zullen geleidelijk worden opengesteld voor inschrijving.

Lees meer »

Akkoord over aanvullend pensioen contractuelen

Er is een akkoord bereikt over het aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel. ACV heeft ervoor kunnen zorgen dat de WAP-wet, de wet die de aanvullende pensioenen regelt, aangepast wordt. Dat maakt de invoering van een aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel mogelijk.

Lees meer »

Voorbereiden op examen PBA

ACV-Openbare Diensten organiseert opnieuw een vormingsavond ter voorbereiding op module I van het lopende wervingsexamen voor penitentiair bewakingsassistent.

Lees meer »

Generieke screening niveau B

Selor kondigde vandaag een Generieke Screening bevordering niveau B voor Alle Federale Departementen aan.  Vanaf vandaag tot en met 29 juni 2017 kunt u zich hiervoor via de website van Selor inschrijven.

Lees meer »