ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Snoepjes voor iedereen

Sedert twee jaar vraagt het ACV - Openbare Diensten een aanpassing van de eindejaarstoelage in de vorm van een verhoging van het forfaitair gedeelte.  Iets wat voordeliger is voor de kleinste inkomens.

Lees meer »